Kursy nurkowania

Advanced Open Water Diver PSAI - SILVER (LEVEL 1)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania. W RSC-Diving Nurkowanie Leszno możecie podjąć się nauki każdej specjalizacji z listy PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO - OPEN WATER SPORT DIVER lub równoważnego innej organizacji po wcześniejszym tzw. check dive w celu sprawdzenia Waszych umiejętności
  • posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU

  • wykonanie łącznie minimum 20 nurkowań
  • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji z czego 2 są obowiązkowe:

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)

Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)

- oraz 2 spośród 9 pozostałych:

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej (Full Face Mask)

Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)

Twin Set Diver

Narcosis Management poziom I lub I + II

Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)

Nurkowanie wrakowo-morskie (Wreck Diver Cold Water Environment)

Basic Nitrox

DPV Open Water

vBasic Open Water Sidemount Diver

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m w różnych warunkach środowiskowych. Kończąc ten kurs jesteście na drodze prostej do uzyskania tytułu Nurka Ratownika.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 4) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto + brakujący sprzęt

Advanced Open Water Plus Diver PSAI


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW