Kursy nurkowania

Advanced Open Water Diver PSAI - GOLD (LEVEL 2)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania. W RSC-Diving Nurkowanie Leszno możecie podjąć się nauki każdej specjalizacji z listy PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO - ADVANCED OPEN WATER DIVER SILVER PSAI
  • posiadanie zalogowanych min. 25 nurkowań
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU

  • wykonanie łącznie minimum 40 nurkowań
  • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 7 specjalizacji z czego obowiązkowo:

Rescue – R.A.P.I.D. Program

Twin Set Diver lub Basic Open Water Sidemount Diver

Deep Diving lub Narcosis Management Level II

- oraz 2 spośród 6 pozostałych:

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej - Full Face Mask

Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)

Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)

Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment

Basic Nitrox

DPV Open Water (skuter)

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 40m w różnych warunkach środowiskowych. Nurkowanie powyżej 31 metrów wymaga obowiązkowej specjalizacji Twin Set Diver lub Basic Open Water Sidemount Diver (do 31 metrów specjalizacja ta jest nieobowiązkowa). Kończąc ten kurs jesteście na drodze prostej do uzyskania tytułu Nurka Ratownika.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 7) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto + brakujący sprzęt

Advanced Open Water Plus Diver PSAI


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW