Kursy nurkowania

Master Diver PSAI - PLATINUM (LEVEL 3)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

Jest to jedyny kurs dający tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania. W RSC-Diving Nurkowanie Leszno możecie podjąć się nauki każdej specjalizacji z listy PSAI.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • posiadanie statusu Advanced Open Water Diver PSAI GOLD
  • posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań poza kursowych, o łącznym czasie min. 50 h
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU

  • wykonanie łącznie minimum 100 nurkowań
  • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 10 specjalizacji z czego obowiązkowo:

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT & LIMITED VISIBILITY)

Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)

Rescue – R.A.P.I.D. Program

Twin Set Diver lub Basic Open Water Sidemount Diver

Deep Diving lub Narcosis Management Level II

- oraz 5 spośród pozostałych:

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej - Full Face Mask

Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)

Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)

Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment

Basic Nitrox

DPV Open Water (skuter)

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 40m w różnych warunkach środowiskowych.

CENA KURSU: wg specjalizacji (min 10) + 150 PLN licencja + manuale według wybranych specjalizacji brutto + brakujący sprzęt

Advanced Open Water Plus Diver PSAI


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW