Kursy nurkowania

Advanced Open Water Sidemount Diver

CEL KURSU

Kurs PSAI Advanced Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount oraz butli stage (w ilości wynikającej z posiadanych uprawnień nurka) przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount wzbogaconej o dodatkowe butle stage.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) wraz z uprzężą
 • butla(e) stage czyste tlenowo
 • 2 A/O do butli głównych z czego jeden z wężem o długości minimalnej 150 cm
 • 1 lub 2 (w zależności od posiadanych uprawnień) A/O czystych tlenowo do butli stage
 • 2 manomtery (butle główne) + 2 manometry do stage - wszystkie z wężami 10-15 cm
 • uprząż sidemount z workiem wypornościowym
 • odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
 • komputer
 • oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
 • maska zapasowa
 • bojka ze szpulką
 • tabliczka z ołówkiem

Cały brakujący sprzęt można wypożyczyć w centrum RSC-Diving Nurkowanie Leszno

WYMAGANIA PRZYSTĄPIENIA DO KURSU

 • Każdy kandydat musi posiadać uprawnienia Basic Sidemount Diver
 • Aktualne badania lekarskie

SCHEMAT WYKŁADÓW

 • Sidemount - historia
 • Sidemount - dziś
 • Sprzętu do konfiguracji sidemount
 • Konfiguracja i możliwości
 • Zarządzanie gazem
 • Techniki trymu
 • Praktyczne umiejętności w wodzie

CZAS TRWANIA KURU

 • ok. 2-3 godz. wykładów
 • min. 60 minut zajęć basenowych lub w wodach basenopodobnych
 • min. 3 nurkowania na wodzie otwartej do max. głębokości do jakiej kandydat posiada uprawnienia o minimalnym łącznym czasie dennym 75 min. Tylko trzecie nurkowanie może być zaplanowane i przeprowadzone jako nurkowanie dekompresyjne pod warunkiem, że kursant posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych

Kurs Advanced Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i może być przeprowadzony w każdej otwartej wodzie. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń uzależniona jest od ilości zainteresowanych osób.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU

Po ukończeniu kursu otrzymasz uprawnienia do nurkowania w konfiguracji sidemount z maksymalnie dwoma dodatkowymi butlami stage na maksymalną głębokość wg posiadanych uprawnień.

ENA KURSU: 1.200 PLN + 150 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

Advanced Open Water Sidemount Diver