Kursy nurkowania

Basic Nitrox (Nitrox Diver PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS BASIC NITROX

 • wykorzystując mieszaninę nitroxową do oddychania pod wodą zwiększamy swój czas pobytu pod wodą, oraz zwiększamy bezpieczeństwo fizjologiczne swoich nurkowań. Stanowi również bazę do kursów technicznych począwszy od Advanced Buoyancy Control oraz Advanced Nitrox. Razor Sidemount Couple udzieli Wam wszystkich potrzebnych informacji.

CEL KURSU

Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2.

Po ukończeniu tego kursu będziecie umieli:

 • wybrać najlepszą mieszankę nitrox dla planowanej głębokości nurkowania
 • określić maksymalną głębokość operacyjną dla posiadanej mieszanki
 • planować nurkowanie z użyciem nitroxu do 40% O2
 • właściwie analizować mieszaninę nitroxową

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • wiek minimum 15 lat
 • posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
 • wypełnienie odpowiednich dokumentów

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 4 h. wykładów, min. 2 nurkowania

OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Historia Nitroxu
 2. Wady i zalety stosowania nitroxu
  1. wydłużenie czasu pobytu no-deco pod wodą
  2. zwiększenie bezpieczeństwa fizjologicznego
  3. toksyczność tlenowa
 3. Fizjologia
  1. tlen O2
  2. azot N2
 4. Równoważna głębokość powietrzna EAD
 5. Rozważania sprzętowe
  1. sprzęt do nurkowań nitroxowych
  2. zagadnienia związane z czystością tlenową
 6. Metody sporządzania mieszanin nitroxowych
  1. mix ciągły
  2. metoda parcjalna
  3. DNAx
  4. metoda wagowa
 7. Procedury
  1. właściwa analiza składu mieszanki
  2. logowanie i dziennik mieszanin nitroxowych

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do nurkowań z użyciem mieszaniny nitroxowej o zawartości do 40% O2 w zakresie głębokości posiadanych uprawnień.

Cena: 400 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto

Basic Nitrox


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW