Kursy nurkowania

Specjalizacje

Nawigacja podwodna (Underwater Navigation PSAI)

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie. Specjalizacja ta jest wymagana do pozytywnego ukończenia kursu Advanced Diver.

CENA KURSU: 300 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Deep Diver PSAI

Celem kursu jest przekazanie adekwatnej wiedzy, zagadnień sprzętowych i planowanie nurkowania, pozwalających na bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na maksymalną głębokość 40m. Kurs jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego instruktora z RSC-Diving Leszno.

CENA KURSU: 600 PLN + 150 PLN licencja + 150 PLN manual brutto

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności
(Night Diving / Limited Visibility PSAI)

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności. Specjalizacja ta jest wymagana do pozytywnego ukończenia kursu Advanced Diver.

CENA KURSU: 300 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W RSC-Diving na potrzeby kursu można wypożyczyć odpowiedni skafander lub zakupić swój własny.

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja + 85 PLN manual brutto

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Twinset Diver PSAI

Kurs przeznaczony dla osób chcących wydłużyć czas nurkowania na większych głębokościach poprzez oddychanie z zestawu typu Twinset, czyli zestawu dwubutlowego połączonego separatorem.

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie wrakowe - morskie
(Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza.

CENA KURSU: 600 PLN* + 150 PLN licencja + 85 PLN manual brutto

*cena nie zawiera rejsu na wraki

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie podlodowe (Ice Diver PSAI)

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania w warunkach zimowych na akwenach pokrytych lodem. Tego typu nurkowania są zaliczane do najpiękniejszych.

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Basic Nitrox (Nitrox Diver PSAI)

Kurs ten przygotowuje kandydata do nurkowania z użyciem mieszaniny nitrox o zawartości do 40% O2.

Cena: 400 PLN + 150 PLN licencja + 125 PLN manual brutto

*w cenę kursu nie jest wliczona cena gazów

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie ze skuterem (DPV Open Water Diver PSAI)

Kurs przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoje doświadczenie nurkowe o zakres użycia jednostek napędowych DPV. Cały kurs prowadzony jest w środowisku wód otwartych pod naszym okiem.

CENA KURSU: 600 PLN + 150 PLN licencja, bądź 400 PLN + 150 PLN licencja w przypadku gdy kursant posiada własny skuter

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »


Nurkowanie w masce pełnotwarzowej (Full Face Mask PSAI)

Kurs PSAI Nurkowania w masce pełnotwarzowej jest zaprojektowany aby szkolić nurków w użyciu maski pełnotwarzowej oraz zapoznania ich z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizacją, procedurami, technikami, problemami oraz niebezpieczeństwami używania maski tego typu na wodach otwartych.

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE »