Kursy nurkowania

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności
(Night Diving / Limited Visibility PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W TAKICH WARUNKACH

 • ponieważ dla wielu płetwonurków nurkowania nocne są ulubionym rodzajem nurkowań ze względu na występowanie zupełnie odmiennych form życia niż podczas nurkowań dziennych.
 • również nurkowania w złej widoczności są koniecznością ze względu na zmienne warunki hydrologiczne występujące w danym akwenie.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie Was ze specyficznymi procedurami i technikami oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie towarzyszą nurkowaniom w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiadają wszelką niezbędną wiedzę o specyficznych technikach nurkowania, nawigacji, procedurach nurkowania partnerskiego, komunikacji podwodnej podczas nurkowań nocnych lub w ograniczonej widoczności oraz umiejętność posługiwania się latarką w celu przesyłania sygnałów nurkowych z innymi uczestnikami nurkowania. Posiądziecie również wiedzę jak należy się zachowywać w trakcie w/w nurkowań, aby nie zakłócać spokoju aktywnym w nocy mieszkańcom danego akwenu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE (możliwość wypożyczenia)

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • min. 2 latarki nurkowe
 • strobo
 • kompas

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 1 dzień

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 2godz.)

TEMATY

 • nurkowania nocne - tak czy nie?
 • zagrożenia podczas nurkowań w złej widoczności
 • odpowiedni dobór sprzętu
 • komunikacja pomiędzy partnerami
  1. dobra widoczność
  2. widoczność ograniczona oraz warunki nocne
 • nawigacja
 • zabezpieczenie akwenu

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 - 4 nurkowania, min. czas każdego z nurkowań wynosi 20 min.)

 • odpowiednie zabezpieczenie akwenu
 • umiejętność posługiwania się różnymi rodzajami oświetlenia
 • nawigacja
 • znaki nurkowe

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowań w nocy oraz w ograniczonej widoczności.

CENA KURSU: 300 PLN + 75 PLN licencja + 60 PLN manual brutto

Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW