Kursy nurkowania

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej
(Full Face Mask PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

Kurs PSAI Full Face Mask jest zaprojektowany, aby szkolić nurków w użyciu maski pełnotwarzowej oraz zapoznania ich z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizacją, procedurami, technikami, problemami oraz niebezpieczeństwami używania maski tego typu na wodach otwartych.

CELE KURSU

Po zakończeniu kursu kursant zademonstruje na egzaminie pisemnym oraz w wodzie, kompletne zrozumienie danych umiejętności, wiedzy, planowania, organizacji, procedur, technik, problemów oraz zagrożeń używania maski pełnotwarzowej na wodach otwartych.

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • minimalnym wiekiem kursanta jest 18 lat; jednakże kursanci w wieku od 15 lat mają prawo uczestniczyć w kursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 • ukończony kurs Open Water.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE (możliwość wypożyczenia)

 • Standardowy sprzęt
 • Maska pełnotwarzowa

PRZEGLĄD KURSU

Kurs PSAI Nurkowanie w masce pełnotwarzowej wymaga użycia podręcznika PSAI Nurkowanie w masce pełnotwarzowej Ten podręcznik zawiera wszelkie potrzebne informacje do opanowania z dokładnością niezbędną do jego poziomu certyfikacji. Są to następujące informacje:

 1. Cele
  • Bezpieczeństwo nurka
  • Komunikacja
 2. Zalety
  • Zwiększone bezpieczeństwo nurka
  • Zanieczyszczona woda
  • Nurkowanie zimą
  • Komunikacja
  • Szkła korekcyjne
 3. Wady
  • Zwiększona konsumpcja powietrza
  • Pływalność
 4. Typy
  1. Odpowiednia/nieodpowiednia
  2. Scuba
   • Szybkie podłączenie/rozłączenie
  3. Zaopatrywanie z powierzchni
 5. Techniki/Procedury
  1. Ubieranie
   • W wodzie oraz na powierzchni
   • Regulacja paska
   • Osłona uszczelniająca
  2. Nurkowanie z maską pełnotwarzową
   • Wyrównanie
   • Pływalność
   • Usunięcie i wymiana pod wodą
   • Alternatywne źródło powietrza
   • Opcje powierzchniowe (zawór)
 6. Podwodna komunikacja
  • Typy komunikacji. Sprzęt.
   1. PTT
   2. VOX
   3. Drut/łańcuch
   4. Awaria baterii
 7. Użycie oraz konserwacja
  • Autoryzowany serwis / konserwacja

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW