Kursy nurkowania

Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ W SKAFANDRACH SUCHYCH?

 • posiadamy lepszy komfort cieplny, zwłaszcza w naszych warunkach środowiskowych
 • w sytuacji awaryjnej posiadamy alternatywne źródło wyporności
 • specjalizacja jest wymagana przez wiele baz nurkowych na świecie aby uzyskać zgodę na tego typu nurkowania

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie uczestników bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem suchego skafandra. W trakcie kursu ćwiczone jest prawidłowe uzyskiwanie pływalności neutralnej i postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni umieć dobrać odpowiedni dla siebie suchy skafander i umieć w sposób bezpieczny z niego korzystać.

WYMAGANIA

 • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia jest wymagana zgoda obojga rodziców)
 • posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

CZAS TRWANIA KURSU

 • min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godz.)

 • budowa, konserwacja i przechowywanie skafandrów suchych
 • dopasowanie skafandra suchego
 • technika nurkowania w skafandrze suchym
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.)

 • dopasowanie, zakładanie i zdejmowanie różnych typów skafandrów suchych
 • obsługa zaworów skafandra
 • technika wejścia do wody z brzegu i z jednostek pływających
 • regulacja pływalności za pomocą skafandra suchego
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych (zalanie skafandra, niekontrolowane wynurzenie)

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

Możliwość nurkowania z wykorzystaniem skafandra suchego na głębokości zgodne z posiadanym stopniem nurkowym.

CENA KURSU: 400 PLN + 150 PLN licencja + 85 PLN manual brutto

Nurkowanie w suchym skafandrze


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW