Kursy nurkowania

Nurkowanie wrakowe - morskie
(Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH?

Ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować. Wraki stanowią również idealną bazę dla tworzenia się raf lub innych ekosystemów świata podwodnego. Można na nich niejednokrotnie spotkać niebywałe bogactwo fauny i flory.

CEL KURSU

Celem kursu jest nauczenie Was specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
 • posiadanie podstawowych uprawnień nurkowych
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE (możliwość wypożyczenia)

 • podstawowy sprzęt nurkowy
 • dodatkowy niezależny automat
 • min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
 • kołowrotek
 • bojka dekompresyjna
 • kompas
 • tabliczka do pisania

W naszym Centrum w Lesznie można wypożyczyć wszelki brakujący sprzęt do tego typu nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU

 • 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)

 • odpowiedni dobór sprzętu
 • odnajdywanie i oznaczanie wraku
 • nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
  1. umiejętność poręczowania
  2. technika pływania w prądzie
  3. sposoby wycinania się z sieci
  4. zachowywanie się wewnątrz wraków
 • likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)

 • nurkowanie zapoznawcze
 • wycinanie się z sieci
 • umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
 • poręczowanie
 • kartografia
 • nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

Specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

CENA KURSU: 600 PLN* + 150 PLN licencja + 85 PLN manual brutto

* cena nie zawiera rejsu na wraki

Nurkowanie wrakowe - morskie


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW