Kursy nurkowania

RESCUE R.A.P.I.D. PROGRAM Diver PSAI

(Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW

KURS PIERWSZEJ POMOCY (CPR FIRST AID)

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY

 • ponieważ będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy i być może uratować tym samym komuś życie. Każdy doświadczony płetwonurek „musi” ukończyć ten kurs, aby móc odpowiednio reagować na jakiekolwiek wydarzenia na nurkowisku i tym samym poprawiać bezpieczeństwo.

CEL KURSU

Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej

Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:

 • rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
 • przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
 • zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

WYMAGANIA WSTĘPNE

 • wiek minimum 15 lat
 • posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
 • wypełnienie odpowiednich dokumentów

CZAS TRWANIA KURSU

 • czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa min. 4 godz.

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Reanimacja krążeniowo-oddechowa
  1. definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
  2. ocena sytuacji i stanu ofiary
  3. jak właściwie wykonywać reanimację
   • brak oddechu - sztuczne oddychanie
   • brak krążenia - pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
  4. czas trwania zabiegów reanimacyjnych
  5. właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
  6. powiadomienie odpowiednich służb
  7. transport
 2. Pierwsza pomoc - First Aid
  1. definicja pierwszej pomocy
  2. zasady udzielania pierwszej pomocy
  3. symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
   • złamania
   • krwawienia
   • oparzenia
   • uderzenia
   • ukąszenia
   • porażenie
  4. właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
  5. powiadomienie właściwych służb
  6. transport
 3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU

 • przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
 • przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM

 • ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie
 • po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów - Przewodników Nurkowych (Master Diver lub Asystent Instruktora)

CEL KURSU

Celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą. Oba moduły składają się na pełen program R.A.P.I.D.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

 • wiek min. 15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • posiadanie uprawnień Advanced Open Water Sport Diver lub równoważnego innej organizacji po wcześniejszym tzw. check dive w celu sprawdzenia Waszych umiejętności
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich
 • wykonanie min. 40 zalogowanych nurkowań

CZAS TRWANIA KURSU

 • czas trwania kursu to min. 10 godz. z czego przynajmniej połowa powinna się odbyć w wodach otwartych

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE

Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.

 • odnaleźć i wydobyć na powierzchnię "nieprzytomnego" płetwonurka z głębokości ok. 5 m
 • holować "nieprzytomnego" płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi
 • po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU

Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym.

CENA KURSÓW: Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1100 PLN + 150 PLN licencja brutto

R.A.P.I.D. PROGRAM Diver PSAI


COFNIJ DO WYKAZU KURSÓW