Kursy nurkowania

Tlen medyczny a techniczny

Czym się różni tlen medyczny od technicznego? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Najpierw jednak kilka słów o samym tlenie.

Tlen (oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców. Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych, czyli ozonu O3 (głównie w ozonosferze). Ciekły tlen ma barwę niebieską. Stały natomiast znany jest w sześciu odmianach alotropowych. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty około 0,3 g tlenu. Oddychanie czystym tlenem jest dość niebezpieczne, ponieważ podnosi on ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. Jego toksyczność wzrasta wraz z cisnieniem parcjalnym - o tym już wiecie lub dowiecie się na kursie :) Niedobór tlenu staje się niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10–12%.

Szczególną odmianą tlnu jest odkryty w latach 90. tzw. "czerwony tlen" o wzorze O4 (tetratlen). Jest to odmiana występująca przy ciśnieniu rzędu 20 GPa. Nazwa "czerwony" pochodzi od koloru jaki przybiera tlen tworząc czteroatomowe cząsteczki O4.

Jak jest różnica między tlenem medycznym, a technicznym? Nie ma żadnej. Tlen to tlen. Różnica jest natomiast w metodzie napełniania butli. Medyczny napełnia się od 0 ATA w butli, a techniczny od ciśnienia otoczenia (1 ATA) - czyli napełniając butlę z oznaczeniem technicznym, czysty tlen miesza się z resztką gazu w butli, czyli to pozostałe 1 ATA. Mógł to być tlen, powietrze, hel itd. Zależy co ktoś w międzyczasie wtłoczył. Czyli butla z tlenem technicznym jest zanieczyszczana pozostałą resztką gazu znajdującego się w butli (ok 0,5% przy cisnieniu 200 bar).

Butla z tlenem medycznym to butla całkowicie pusta (czystotlenowa), do której wtłoczono sam tlen - bez domieszki resztkowej. Wcześniej jednak "przepłukuje" się butle czystym tlenem ze zbiornika, a następnie wtłacza tlen do wartości roboczej. Daje to nam pewność, że w butli mamy 100% tlenu.